Geologická Stezka

przystanki ściezki geologicznej

kamienne drogowskazy szlaku górniczego

Krkonošská žula

Žula patří mezi hlubinné vyvřelé horniny, vznikla v hlubších částech zemské kůry tuhnutím...

Slídová břidlice

Břidlice jsou horniny, které se přirozeným způsobem štěpí na tenké podlouhlé destičky. Prezentovaný...

Čedič

Čedič je láva ztuhlá na povrchu Země nebo v sopečných komínech, které existovaly před 20 až 30 miliony let mj. na...

Melafyr

Melafyr je vyvřelá hornina podobná čediči. V podobě tekuté lávy ztuhl na povrchu nebo těsně pod povrchem Země...

Amfibolit

Tento exemplář amfibolitu pochází z dolu v Ogorzelci (Rudawy Janowickie). Vznikl cca před 500 mil. lety z vulkanických hornin...

Pískovec

Pískovce vznikají stmelením jednotlivých pískových zrn minerálním pojivem. Tento proces...

Dolomitický mramor

Tato hornina vznikla původně z pozůstatků schránek drobných mořských živočichů, které po jejich smrti klesly na dno...

Krkonošská žula


Žula patří mezi hlubinné vyvřelé horniny, vznikla v hlubších částech... více »

Slídová břidlice


Břidlice jsou horniny, které se přirozeným způsobem štěpí na tenké podlouhlé... více »

Čedič


Čedič je láva ztuhlá na povrchu Země nebo v sopečných komínech, které existovaly před... více »

Melafyr


Melafyr je vyvřelá hornina podobná čediči. V podobě tekuté lávy ztuhl na povrchu nebo těsně... více »

Amfibolit


Tento exemplář amfibolitu pochází z dolu v Ogorzelci (Rudawy Janowickie). Vznikl cca před 500 mil. lety... více »

Pískovec


Pískovce vznikají stmelením jednotlivých pískových zrn minerálním... více »

Dolomitický mramor


Tato hornina vznikla původně z pozůstatků schránek drobných mořských živočichů, které po... více »

Interaktywny przewodnik został wykonany w ramach projektu wspólfinansowanego przez Unię Europejską ze śodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.